myBB by Servage Autoinstall

Full Version: IMPOTENCA
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Motnja erekcije ali erektilna disfunkcija je spolna motnja, pri kateri moški ni zmožen doseči ali obdržati zadosti čvrste erekcije penisa za uspešen spolni odnos. Včasih je bila ta motnja bolj znana pod imenom impotenca. Ta izraz pa se danes uporablja le redko. V tuji in domači literaturi v zvezi s tem pojmom povečini zasledimo izraz ED ali erektilna disfunkcija, ker je izraz tujka bomo na tej strani uporabljali izraz motnja erekcije. Motnja erekcije lahko bistveno poslabša kakovost življenja tako prizadetega moškega kot tudi njegovega partnerja.
Reference URL's